רמות

חזון ביה"ס

"אין בעולם הנאה גדולה מזו הכרוכה בהתגברות על קשיים, במעבר משלב אחד של הצלחה למשנהו, בטיפוח משאלות חדשות והבאתן לידי מימוש. כל מי שעמל למען מפעל נעלה או ראוי לתהילה, תחילה מפרנסת אותו התקווה ואחר כך שמחת העשייה". סמואל ג'ונסון

"רמות" מהווה בית חינוך המאפשר לתלמידיו להגשים את עצמם, להתפתח ולמצות את יכולותיהם, באווירה מכילה ומכבדת.

בבית הספר יושם דגש על חינוך אישי, כבוד הדדי ותחושת שייכות ושותפות מלאה של הצוות החינוכי, התלמידים והוריהם.

"רמות" יקדם התפתחות ומצוינות אישית של כל תלמיד באפיקים מגוונים בהתאם לחזקותיו ושאיפותיו האישיות, יטפח את תלמידיו לגלות אחריות אזרחית וחברתית ויכשירם כבוגרים ערכיים המודעים לסביבתם, לזהותם הישראלית והיהודית.

בית הספר מעודד מעורבות של התלמידים בעיצוב אורחות החיים הבית ספריים, ומעודד יזמות של תלמידים ומורים.

פרופיל בית הספר
     בית ספר רמות נוסד בשנת 1965, ושימש כבי"ס על יסודי ארבע שנתי. לאחר יישום תהליך החיטוב, הפך מתיכון אליטיסטי ממיין למקיף שש שנתי. כיום בכל השש שנתי, לומדים למעלה מ- 1300 תלמידים.
      אוכלוסיית התלמידים מגוונת הכוללת כ – 70% ותיקים וכ – 30% מהם עולים בעיקר מחבר העמים. התלמידים מתמחים במגמות השונות, בנתיב העיוני והטכנולוגי כמו: מדעים ומחשבים, תעשיה וניהול, מדעי החברה, אומנות, תקשורת ועוד. בביה"ס יש שתי מגמות ייחודיות מוסיקה וספורט. כל  התלמידים ניגשים לבגרות מלאה ורובם לומדים אנגלית ומתמטיקה ברמה מוגברת. כמו כן רוב תלמידנו מגבירים שתי מגמות לימוד, עובדה ההופכת את תעודת הבגרות שלהם לאיכותית.
     לאור פרופיל זה, אנו שמים דגש על:
מטרות
  • בניית רצף פדגוגי שיבטיח את הצלחת התלמידים מכיתה ז' – י"ב.
  • טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי בדגש על חינוך אישי.
  • טיפוח תרבות ישראל בכלל ומורשת העיר בת – ים בפרט.
  • פיתוח וטיפוח המשאב האישי אנושי של באי ביה"ס צעיר ובוגר כאחד.
  • יעדים
  • יצירת מסגרות המקדמות ונותנות מענה למיצוי עצמי ולמצוינות תלמידי ביה"ס.
  • פיתוח דיאלוג מורה – מורה, מורה – תלמיד ומורה – הורה.
  • פיתוח וטיפוח עבודת צוות כחלק מהעצמת איכות עבודת המורה.
  • הכשרת הערכים הנגזרים מיחסי "בין אדם לחברו" ערכי אהבת המולדת ומורשת ישראל.
 רצף פדגוגי
1. הרחבה והעמקה בבניית רצף לימודי – חברתי – ייעוצי –  ערכי- בין חטיבת הביניים והחטיבה העליונה בראיה שש  שנתית.
2. מתן פתרונות פדגוגיים חדשנים  כמענה למגוון צרכים של אוכלוסיית תלמידי ביה"ס. מענה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות לממש המצוינות בקרב תלמידים אלה ומענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות השש שנתית עירוניות וארציות. 
3. שימוש מושכל בתוצאות מבחני הבגרות, המבחנים השכבתיים העירוניים והארציים כולל מיצ"ב, יצירת מיפויי הישגים ומתן מענה לצרכים המגוונים של אוכלוסיית תלמידי ביה"ס.
4. יצירת מוטיבציה למיצוי יכולות להישגיות ומצוינות.
 
טיפוח ההון האנושי – מתבגרים ובוגרים כאחד
1. טיפוח מעמד המורה בביה"ס תוך העצמה מקצועית ואישית.
2. טיפוח מנהיגות חינוכית – העצמת המחנכים והכשרת מקצועיות צוות פדגוגי בית ספרי.
3. פיתוח מנהיגות חברתית (מורים ותלמידים) הפועלת למען ביה"ס ותורמת לחיי החברה.
4. טיפוח אקלים בית ספרי המאפשר צמיחה אישית ומגביר את תחושת השייכות של כולם.
5. טיפוח דיאלוג בין מורה לתלמיד בין מורה למורה בין מורה להורה, תוך שימת דגש על שיפור  מאגר כישורים ויכולות מקרב התלמידים והמורים שיתרמו ללמידה, לטיפוח הדיאלוג ולעשייה הבית-ספרית. 
 
"אין בעולם הנאה גדולה מזו הכרוכה בהתגברות על קשיים,
במעבר משלב אחד של הצלחה למשנהו,
בטיפוח משאלות חדשות והבאתן לידי מימוש.
כל מי שעמל למען מפעל נעלה או ראוי לתהילה,
תחילה מפרנסת אותו התקווה ואחר כך שמחת העשייה."
סמואל ג'ונסון
 
מודל בת – ים לחינוך אישי
"מודל בת–ים לחינוך  אישי" נשען על תפיסה ערכית הרואה בכבוד האדם באשר הוא, ערך מכונן ומוביל בחברה ובתוך כך במערכת החינוך בעיר.
• הוקרת השונות והייחודיות המצויה בכל אדם.
• מתן שוויון הזדמנויות לכל אדם לממש את היכולות הגלומות בו.
• מתן מקום לכל אדם – הן במובן הרוחני והן במובן הגשמי.
מודל בת – ים לחינוך אישי  מתרגם עולם ערכים זה לעולם המעשה החינוכי: מרכיב מרכזי במערכת הבית ספרית הינו מערך .חונכות הבית  ספרית זהו מערך אשר במהותו מושתת על קשר אישי בין חונך מבוגר לקבוצת תלמידים קבועה ומצומצמת,  במסגרת קבוצתית ובמסגרת אישית. המסגרת הקבוצתית פועלת כקבוצת תמיכה רגשית חברתית וקוגניטיבית המאפשרת העצמת החברים בה, הקלה בהתמודדותם עם מצבי חיים שונים, בניית כוחות פנימיים ורכישת מיומנויות חברתיות שונות.
המסגרת האישית נשענת על קיום קבוע של מפגשים אישיים בין החונך לתלמיד, תוך יצירת מערכת קשרים אישית, דיאלוגית, מכבדת ומכילה המאפשרת לתלמיד חיפוש אישי התנסות וצמיחה במרחב מגונן ובטוח. בעקבות תהליך זה משפר התלמיד את דימויו העצמי, מאמין ביכולותיו, מביאם לידי מימוש, משפר את הישגיו הלימודיים והאישיים ומתווה את שייכותו לחברה וחלקו בה.
המערכת הבית ספרית מהווה מרחב כולל בו מתקיים החינוך האישי בסיוע מערכת הייעוץ הבית ספרית וכלל חברי הצוות החינוכי. עם התרחבות המודל וצמיחתו, לאורך שכבות הגיל השונות, נוצר מרחב חינוכי הפועל ומדבר את שפת החינוך האישי בכל מרחבי העשייה והלמידה של בית הספר – אקדמיים וחברתיים כאחד.
לאור זאת מושגות מטרות אישיות ובית ספריות העומדות בבסיס התוכנית:
• שיפור האקלים החברתי בבית הספר.
• הפחתת האלימות והעלאת תחושת הביטחון האישי.
• עליה בדימוי העצמי של התלמידים ומימוש מטרותיהם.
• שיפור ברמת ההישגים הלימודיים הבית ספריים.
אימוץ ביה"ס ע"י כל ישראל חברים
     ביה"ס הינו אחד מבתי הספר של "שער" – בתי ספר המאומצים של " כל ישראל חברים".
בתי ספר אלו זוכים לתוכניות העשרה בלימודים הן בנושא צמצום פערים לימודיים והן בתחום טיפוח המצוינות. המשאבים הכלכליים מגיעים מרשת "כל ישראל חברים" העולמית ומתורמים שונים המעוניינים להשקיע בתחום החינוך.
מאה חמישים שנה של עשייה חינוכית וחברתית
     "אליאנס – כל ישראל חברים" נוסדה בפריז בשנת 1860, על מנת לספק חינוך איכותי חינם לילדי הקהילות היהודיות בתפוצות. העשייה החינוכית של "אליאנס" קידמה חינוך ליהדות מתקדמת, לאזרחות ומצוינות אינטלקטואלית בבתי הספר של הארגון בצרפת, ישראל, קנדה, מרוקו, ספרד, בלגיה ועוד. בתי הספר "ההיסטוריים" שהוקמו על ידי "אליאנס" בישראל, הפכו לאבני  דרך בסיפורו של החינוך הישראלי. מאז נוסדה "אליאנס – כל ישראל חברים", התחנכו דורות של ילדים בארץ ובתפוצות על ערכי המצוינות האקדמית והחברתית.
     אימוץ ביה"ס היה בשנת 2004 כשתלמידי חטיבת הביניים עמדו להשתלב בחטיבה העליונה. היתה זו אוכלוסיה שונה מזו שהכירו מורי ביה"ס ונדרשו משאבים ותוכניות לצמצום פערים לימודיים ולקידום הישגי התלמידים המתקשים.
צמצום פערים לימודיים
     רשת "שער" יוזמת תוכניות חינוכיות להעלאת הישגי התלמידים בבתי הספר שלנו, לרמה הארצית הנדרשת מהם.
התוכניות כוללות: שעות תגבור, שילוב מתרגלים בכיתות האם, פעילויות לשעות אחר הצהריים, מרתונים לקראת בחינות ובגרויות, הטמעת שיטות הוראה מתקדמות, מענים ייחודיים לתלמידים ליקויי למידה ועוד.
עקרונות העבודה של רשת "שער":
התוכניות תפורות על פי מידותיו של בית ספר: כדי לתת מענה לצרכים הספציפיים של אוכלוסיית התלמידים הלומדת בו. תכניות הלימוד מלוות על ידי המנחים הפדגוגיים של רשת שער בשיתוף עם הנהלת וצוות בית הספר.
שותפות הפדגוגית עם ארגונים ותוכניות נוספים: אנו מאמינים כי כל שותפות מביאה עמה ערך מוסף, ידע וניסיון ומאפשרת לתלמידים עתיד טוב יותר.
חיזוק הקשר בין התלמידים למורים: מרבית התוכניות שמפעילה רשת שער מועברות על ידי מורי בית הספר, כך, פוגש כל מורה את התלמיד בקבוצה קטנה, בשעות שמחוץ ללימודים, ומפתח עימו דיאלוג בין אישי, בו נוטלים המורה והתלמיד אחראיות משותפת להצלחתו.
טיפוח היבטים משלימים לתהליך החינוכי: רשת  "שער" מקיימת סדנאות למידה להקניית כישורים ומיומנויות וסדנאות להעצמה אישית וקבוצתית. שילוב פעילויות אלו בתהליך הלמידה מחזק את התלמיד, מעודד אותו לשאוף להישגים גבוהים המעלים את המוטיבציה להמשך לימודיהם ומעניקים לו תחושת הצלחה.
טיפןל הזהות היהודית- עבודה עם "מורשה".
 
תוכניות לצמצום פערים הפועלות בבית הספר: 
 בחט"ב :  "תוכנית עזריאלי" , תוכנית "ללמוד מחדש"
בחט"ע: "תוכנית תפנית"
עקב היותו של ביה"ס מצטיין בתחום המדעים פנתה הנהלתו וביקשה סיוע בפיתוח תוכניות העשרה ומצוינות  בתחום המדעים.
צוות המדעים, יחד עם המשאבים שניתנו מכי"ח פיתח תוכנית מצוינות שנבנתה במיוחד עבור תלמידי המדעים. התוכנית "צומחת" ונמשכת ברציפות מכיתה ז' עד יב.
התוכנית משלבת פרויקטים הממונים ע"י כי"ח:
– "נערות להיי-טק" – תוכנית העשרה לתלמידות בעלות הישגים גבוהים במדעים בשיתוף כי"ח וחברת ההיי-טק אל-אופ. התוכנית תקיף בשנת הלימודים הנוכחית את בנות ט' וי'.
–      ניצני מדע – סדרת מחנות מדעים במכון וייצמן המיועדת לתלמידי המדעים  ט' – יב'.
      –      סדנאות העצמה – לבנות כתה ח' ו- י'  שמטרתה לפרוץ דרך לנערות בעלות פוטנציאל                                       
             להצליח בתחום המדעים.
– תמיכה לימודית – שתאפשר לתלמידים לקבל תעודת בגרות איכותית ולהגדיל סיכוייהם        
       להתקבל לאוניברסיטה למגמות "יוקרתיות".