מגמת אמנות

artרכזת המגמה: דליה קליין

מידע נוסף על מגמת אמנות – בהקדם