עבודות קיץ 2018

אנגלית – י 5 יח"ל העולים לכיתה יא – עבודת קיץ

אנגלית – יא 5 יח"ל העולים לכיתה יב – עבודת קיץ 2018

ביולוגיה י – קבוצות לימוד:  שמרית למברסקי/ ורד בצל-שדי

היסטוריה י – אלעד דואק

מבוא למדעים י1 י2 מיקרו אורגניזם – שמרית למברסקי/ ורד בצל-שדי

מתמטיקה לתלמידי כיתה ו העולים לכיתה ז

מתמטיקה עולים לכיתה ח – מצויינות

מתמטיקה עולים לכיתה ח הקבצה א

מתמטיקה עולים לכיתה ח הקבצה ב

מתמטיקה עולים לכיתה ח הקבצה ג

מתמטיקה עולים לכיתה ח קבוצת מיצוי

מתמטיקה עולים לכיתה ט – הקבצה א מצויינות

מתמטיקה עולים לכיתה ט – הקבצה ב

מתמטיקה עולים לכיתה ט – הקבצה ג ומיצוי

מתמטיקה עולים לכיתה י – 3 יח"ל

מתמטיקה י 5 יח"ל – אורנה אלרואי

מתמטיקה – עולים לכיתה יב 5 יח"ל אורנה אלרואי

סוציולוגיה י – שמחה שטרן

ספרות – תלמידים העולים לכיתות יא דנית זהבי

ערבית – תלמידי כיתה ז העולים לכיתה ח

ערבית – תלמידי כיתה י העולים לכיתה יא

ערבית – תלמידי כיתה יא העולים לכיתה יב