מדעים

scince

רכזת מדעים חט"ב – יעל פרנץ

מידע נוסף על כיתת מדעים – בקרוב